CHUK

Pacjent należący do przychodni w Leśniewie ma dostęp nie tylko do lekarza pierwszego kontaktu, ale również do pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych, a dzieci i młodzież szkolna może korzystać z usług pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.
Z myślą o naszych Najmłodszych Pacjentach stworzyliśmy „Kącik Malucha”, w którym dzieci mogę porysować oczekując na szczepienie lub wizytę u lekarza.Dla naszych najmłodszych organizujemy również wizyty w przedszkolach (link) oraz liczne konkursy (link).
Pacjenci, zarówno Ci należący do naszej przychodni, jak i Pacjenci z innych placówek, mają dzięki dobrze rozwiniętym usługom specjalistycznym zdecydowanie łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych.