Rejestracja
Laboratorium
Gabinet RTG
Rehabilitacja ambulatoryjna
Rehabilitacja stacjonarna

Adres Przychodni:
84-100 Puck, ul. Armii Wojska Polskiego 16

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku od 7.30-18.30

Rejestracja:

  • lekarze POZ: 58 675 84 04
  • lekarze specjaliści: 58 675 84 14, 504 232 100

rejestracja mailowa do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów  rejestracja@puckiecentrum.pl
– Rejestracja w formie poczty elektronicznej wymaga podania danych kontaktowych: imię, nazwisko, PESEL, telefon oraz wskazania poradni/lekarza do której odbywa się rejestracja.
– Rejestracja do poradni specjalistycznej wymaga dodatkowo ważnego skierowania (Informacje ze skierowania konieczne do rejestracji w poradni specjalistycznej: REGON placówki kierującej, PWZ (prawo wykonywania zawodu) lekarza kierującego, data wystawiania skierowania, część VII i część VIII kodu resortowego.)

  • umawianie badań do lekarza medycyny pracy:  508 622 850
  • rehabilitacja ambulatoryjna: 58 673 06 94, 519 187 110
  • rehabilitacja stacjonarna: 58 675 84 84, 512 020 156, 508 091 785
  • poradnia dziecięca : 606 613 011

Laboratorium
Tel. 58 675 84 10
laboratorium@puckiecentrum.pl

Gabinet RTG
Tel. 58 675 84 09
rtg@puckiecentrum.pl

Rehabilitacja ambulatoryjna
Tel. 58 673 06 94
Kom. 519 187 110
rehabilitacjaambulatoryjna@puckiecentrum.pl

Rehabilitacja stacjonarna
Tel./fax 58 675 84 84,
Kom. 512 020 156, 508 091 785,
oddzialrehabilitacji@puckiecentrum.pl

Administracja Puckiego Centrum Medycznego

Sekretariat
Tel. 58 675 84 00
Fax 58 675 84 03
sekretariat@puckiecentrum.pl

Dział statystyk i rozliczeń
Tel. 58 675 84 06
Fax 58 675 84 03
dzialstatystykirozliczen@puckiecentrum.pl

Dział ekonomiczno-finansowy
Tel. 58 675 84 05
Fax 58 675 84 03
m.musialkowskahintzke@puckiecentrum.pl

Kadry
Tel. 58 675 84 08
Fax 58 675 84 03
kadry@puckiecentrum.pl

Dział organizacji i marketingu
anna.dzietczyk@puckiecentrum.pl